Om prosjektet


BRKK er en av Norges eldste rasekattklubber, og ble grunnlagt i 1928. Den gang hadde klubben 7 medlemmer med totalt 11 katter. I dag har klubben 116 medlemmer som totalt har mer enn 160 katter, og over 50 ulike raser. Flere av våre medlemmer driver også med avl av meget spesielle raser.

BRKK er medlem av NRR, Norske rasekattklubbers riksforbund. Vi følger således alle lover og regler som gjelder for rasekattklubber i Norge og alle våre utstillinger følger de krav som er nedfelt i lovverket til NRR og FIFe (Fédération Internationale Félin). Har du spørsmål rundt en spesiell rase, eller søker du informasjon om hva som kreves av en rase for at den skal kunne delta på utstillinger, er det bare å kontakte oss, så skal vi peke deg i riktig retning. I dag er det ikke alltid like enkelt å vite hva som kreves av en rasekatt i henhold til regelverket. Både NRR og FIFe har måttet oppdatere og endre spesifikasjoner på en rekke rasekatter de siste årene. Flere kjente og kjære raser har de siste 10 årene gjennomgått store endringer i oppdrett og avl grunnet sykdommer. Dermed har også spesifikasjonene for hva som tillates fra den enkelte rase endret seg mye. Er du usikker på om dette har hatt innvirkning på din katt er det bare å ta kontakt med oss. Det er mulig du må registrere katten på nytt hos det enkelte raseforbundet.

Bergen rasekatt klubb ble grunnlagt av 3 ildsjeler som ville samle byens rasekatter og deres eiere under en felles paraply, med målsetting om å øke bestanden av rasekatter i Bergen og Norge under ett. Samtidig hadde de et brennede engasjement for å starte med utstillinger som fulgte norske og internasjonale standarder også i Bergen. De første årene klubben var i drift, måtte medlemmene reise til Stavanger eller Oslo for å delta på utstillinger, noe som selvsagt var både tidkrevende og ikke minst dyrt på denne tiden. Ønsket deres var at rasekatter skulle være mer tilgjengelig for allmennheten og ikke bare for de som hadde økonomi til det.

Etter flere års hardt arbeid og en rekke store priser vunnet av medlemmer fra Bergen rasekattklubb, ble den første utstillingen av rasekatter i Bergen avholdt i 1939. Totalt deltok 49 katter på utstillingen. Kattene og deres eiere kom fra hele Norge, og tilogmed fra Sverige fikk utstillingen besøk av 3 katter av rasen Singapura. En rase som på det tidspunktet aldri før hadde deltatt på en offisiell utstilling i Norge. Siden den første utstillingen, har Bergen rasekattklubb vært vertskap for 1-2 utstillinger hvert år. På det meste hadde utstillingen 220 katter og mer enn 5000 besøkende.

Bergen rasekattklubb jobber, foruten å betjene sine medlemmer, som et bindeledd mellom rasekatteiere i Bergensområdet og NRR. Vi ønsker å være et hjelpende forum for eiere av rasekatter og de som vurdere å anskaffe seg en rasekatt. En rasekatt er ikke som andre katter. De krever mye arbeid, de er ofte dyre å gå til anskaffelse av, de har ofte helseproblemer og kravene til hva som gjenkjenner en ekte rasekatt er ofte vanskelig å få oversikt over. Alt dette og mer til er vi her for å hjelpe deg med. På dette nettstedet håper vi både dere som allerede eier en rasekatt, og dere som vurdere å skaffe dere rasekatt, skal kunne finne relevant informasjon som kan være til hjelp. Være det seg oversikt over ulike raser og hva du må være oppmerksom på, oppdrettere i Norge med gode stamtavler eller historien bak de ulike raser og informasjon om utstillinger. Er det informasjon du mener nettsiden mangler ønsker vi å høre fra deg.