Ny på utstilling?

 

Her er litt informasjon om hvordan du går frem og hva som skjer.

Dersom du har en katt som du ønsker å stille ut, om den har stamtavle eller ikke, er det en del ting du må kjenne til. Her skal vi forsøke å gi en kort veiledning i alt fra du bestemmer deg til å stille ut katten til hva som skjer på selve utstillingen.

 

De fleste friske katter kan stilles ut. Rasekatter (med stamtavle) er delt i fire kategorier, og stilles ut etter disse kategoriene, alder eller oppnådd tittel, kjønn og farge. Huskatter stiller alle i klasse 14, men er delt opp i voksen (10 måneder og eldre) og ungdyr (3 til 10 md), hunn- og hannkatter, korthår og langhår.

Det er viktig at du som utstiller setter deg inn i FIFé/NRRs utstillingsreglement, dette er du faktisk også forpliktet til

 

Hvem kan stille ut?


Alle som er medlem av en katteklubb kan stille ut.

 

Hvordan melder jeg på katten min til utstilling?

Utstillingsdagen.

 

Viktige ting å huske på!

Dersom din katt har fått certifikat må du sjekke at bedømmelsesseddelen er påført tittel, og at den er stemplet og signert av utstillingsarrangør.

Dersom din katt har fått tilsvarende certifikat av en dommer tidligere, må du ha en kontrasignering på bedømmelsen. Dette melder du fra når du sjekker inn. Kontrasigneringen må skje på utstillingen. Dommerfordelingen kommer sammen med utstillerkortet (som regel), eller du får vite den når du kommer til utstillingen.

NB! Det er viktig å huske på at alle titler som oppnås skal rapporteres inn til NRR via klubben. Du sender inn de gule kopiene, om du har stilt i andre land må du ta kopi av bedømmelsen du har fått, da man der kun får det ene arket. Dersom du velger å stille videre i høyere klasser før du har fått godkjenning på tittelen tilbake fra NRR gjør du dette på eget ansvar, og dersom det blir funnet feil i tidligere tatte titler må du begynne på nytt der feilen ble gjort og de sertifikatene du har tatt i mellomtiden vil ikke være gyldige.