Omplasseringsmuligheter for katter (Kattens Vern, Dyrebeskyttelsen, osv)


Hvert år må hundrevis av av katter tas vare på ulike dyreforeninger i Norge. Vår og sommer er høytid for uønskede katter over hele landet. Mange katter venter kattunger på denne tiden av året, mange av eierne velger da den enkle veien ut av problemet. De kaster rett og slett katten på dør. Andre har tenkt seg på ferie og ønsker ikke å bruke noen få tusenlapper for å sørge for at katten deres blir tatt godt vare på mens de er borte. Takket være en rekke ulike organisasjoner i Norge slipper mange av kattene og deres unger å pines.

Mange virker til å tro at katter og hunder i dag ikke er beskyttet via lov i Norge. Men der tar de feil. Norges lover har en egen seksjon for hvordan husdyr skal behandles og hvilke krav som stilles til de som skal holde dyr. Dette gjelder ikke bare husdyr på gårder, men også kjæledyr. Har du lagt merke til en katt i ditt nabolag som ser ut til å ikke ha et velkomment hjem lengre, kan du kontakte en av organisasjonene nedenfor, de hjelper mer enn gjerne. Har du dog mulighet til å ta katten inn selv, eller finne den et godt hjem uten hjelp fra dem, er det flott. Dette er organisasjoner som oftest jobber helt uten støtte fra det offentlige og har begrenset økonomi.

Foreningen for omplassering av dyr, offisielt forkortet FOD.

FOD tar imot både hunder og katter, og jobber hardt for at alle dyr som trenger det skal få hjelp. Selv om hunder og katter er hovedfokus, hjelper de også andre dyr om ressursene tillater det. FOD har flere egne gårder rundt omkring i Norge og et bredt nettverk av fosterhjem. De har klare regler på hva et fosterhjem må kunne tilby dyrene. Ønsker du å bli vurdert som fosterhjem for katter og/eller hunder, er det bare å kontakte nærmeste FOD kontor.

Dyrebeskyttelsen Norge (DN)

DN er Norges eldste og største frivillige organisasjon for dyr og deres beskyttelse. DNs kjerneverdier er respekt, medfølelse og toleranse. DN tar ikke bare imot dyr som trenger omplassering eller nye hjem. De jobber også målrettet og hardt for at alle dyr i Norge blir behandlet med respekt. Alle dyr er individer og trenger kjærlighet, mat og respekt fra sine eiere, være det seg en familiehund eller kyr på en gård. Dyrebeskyttelsen er der for alle som en. Dyrebeskyttelsen tilbyr en døgnbemannet nødtelefon, og alle kan kontakte om de er bekymret for et dyrs velvære.

Dyreneshus i Oslo

Dyreneshus jobber i hovedsak med omplassering av katter og hunder. Det vil si de er ikke et krisesenter slik andre organisasjoner er. Dyreneshus er der for dem som trenger hjelp med å omplassere et dyr de ikke lengre kan ta vare på, være det seg grunnet flytting, sykdom, allergier eller andre grunner. Årsaken er ikke viktig. Her får du den hjelpen du trenger uansett grunn. Organisasjonen jobber ut fra strenge regler og alle hjem blir vurdert nøye før de blir godkjent som omplasseringshjem. Dyrets individuelle behov settes alltid først.

NOAH For dyrs rettigheter

NOAH ble grunnlagt i 1989 og er i dag en av de største frivillige organisasjonene for dyrebeskyttelse i Norge. NOHA fremmer alltid dyrets beste og er ikke kjent for kompromisser når det kommer til dyrs rettigheter. NOHA er for mange kjent for sin evige kamp mot oppdrettsnæringen, men jobber daglig med å hjelpe alle dyr i Norge. NOHA har også som en av få organisasjoner i Norge et stort nettverk for adopsjon av dyr. Programmet går i sin enkelthet ut på at de som ser seg tvunget til å sette bort hunden eller katten sin får hjelp til å finne et nytt passende hjem for dyret uten at det først må settes bort til en dyrevernsorganisasjon.